AKTIVITETER I FJERRITSLEV

Følg med på KultuNaut og Kulturblad.dk Jammerbugt for flere oplevelser i Fjerritslev og omegn

Fjerritslevs historie – kort fortalt

Indtil midten af 1800-tallet var Fjerritslev kun en samling spredte huse og gårde uden nogen central betydning i Han Herred. Kettrup var dengang hjemsted for samfundets vigtigste funktioner såsom læge, apotek og tinghus.

Med flytningen af kroen fra Kollerup til Fjerritslev i 1840 i forbindelse med en sydligere linjeføring af amtsvejen gennem Han Herred blev det første spæde skridt taget mod den fremtidige byudvikling.

Herefter fulgte posthus, sparekasse, skole, bryggeri m.m. Fjerritslev var dermed ved at blive et knudepunkt omkring vejkrydset ved kroen – men det var først ved jernbanens etablering i 1897, at tingene for alvor tog fart.

Omkring kroen og stationen skød det ene nybyggeri op efter det andet. Driftige forretningsfolk fra nær og fjern slog sig ned i byen, og foreningslivet blomstrede i samme takt. I løbet af de første par årtier af 1900-tallet voksede Fjerritslev op til en købstadslignende by, der hurtigt fik tilnavnet »Han Herredernes hovedstad«. I årene 1928-30 blev et tidligere søområde mod øst omdannet til et smukt lystanlæg, hvor der bl.a. blev holdt koncerter.

I juli 1914 blev der afviklet en stor amts- og herredsudstilling, hvor by og opland viste sin formåen. Samme år blev byens nye elektricitetsværk taget i brug, og i 1959 blev bygningerne på Sandagervej 3 overtaget af det nyetablerede selskab Fjerritslev Fjernvarme, som 10 år senere fik sit nuværende hovedsæde på Industrivej.

Under den tyske besættelse 1940-45 var flere af byens offentlige bygninger (bl.a. skolen) beslaglagt, og børnene blev en overgang undervist på kroen.

Byudviklingen tog ny fart i 1960’erne med det nye villakvarter »Pip’en« på Vestergaards marker syd for Godthåbsvej og vest for Aggersundvej. Herefter fulgte villaområderne på Dalsgaards marker nord for Sandagervej, og i 1980’erne opstod et nyt boligområde ved Engtoften i byens vestlige udkant. Nyeste bebyggelse er Dalhøjen i bakkerne ved Østergade og Svinkløvvej – og inden længe vokser den tidligere stationsby sammen med landsbyen Kollerup.

Indbyggertallet i Fjerritslev er i dag ca. 3.500. Oplandet (den tidligere Fjerritslev Kommune) tæller knap 5.000 indbyggere.

I 1909 flyttede Han Herreds administrative centrum fra Kettrup til Fjerritslev med opførelsen af et nyt tinghus (i dag Kulturcenter Tinghuset) og bolig for herredsfogeden, og i 1923 indviedes et nyt amtssygehus til afløsning for det gamle fra omkring 1890. Sygehuset, der fungerede frem til 1986, er i dag en del af et kompleks, der rummer lægehus, kultur- og seniorcenter, ældreboliger (tidligere amtsplejehjem), ungdomsboliger og spejderlokaler.

Plejecenter Solgaarden, der ligger på Aggersundvej og er Jammerbugt Kommunes største plejehjem, blev opført i 1951, samme år som opførelsen af administrationsbygningen, der i dag rummer Fjerritslev Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv.

Indvielsen af Han Herred Hallen, ligeledes i 1951, indledte en ny epoke i byens kulturliv med talrige sportsbegivenheder, teaterforestillinger m.v. Den gamle rundbuehal blev begyndelsen til Han Herred Fritidscenter (i dag Idrætscenter Jammerbugt) med svømmehal (1972), endnu en idrætshal (1978), motionscenter, foreningslokaler og vandrerhjem (indrettet 1986 i tidligere elværksbygninger og udvidet 1994).

Efter en opstartsfase på tre år fik Fjerritslev i 1982 sit eget amtsgymnasium i rustikke bygninger, der er smukt placeret på Skovbrynet i byens nordlige udkant. Som led i kommunalreformen 2007 er Fjerritslev Gymnasium omdannet til en selvejende institution. Det almene gymnasium (STX) er nu udvidet med HF og HHX samt grundforløb til SOSU- og pædagoguddannelserne. Elevtallet er ca. 500 inkl. 10. klassecenter Vest, der administrativt hører under Fjerritslev Skole og Brovst Skole.

Byens folkeskole er overbygningsskole (inkl. 7. klasse) for hele Fjerritslev-området med et elevtal på ca. 700 i 0.-10. klasse. Som nævnt ovenfor har 10. klasse til huse på Fjerritslev Gymnasium.

Lidt udsædvanligt for en by af denne størrelse har Fjerritslev en nyere kirke – indviet 1907 – der har en central placering i bybilledet. Tidligere måtte byens folk vandre ad kirkestien til Kollerup for at komme til gudstjeneste. Kirkegården på Aggersundvej er fra 1913. Kirkecentret i Vestergade 16A er indviet i 2010. Bygningen er fra 1972/85 og var oprindeligt hovedsæde for daværende Fjerritslev Bank.

Fotograf Svend Mikkelsen foretog i årene 1939-46 en række filmoptagelser, som giver et flot og detaljeret indblik i stationsbylivet omkring anden verdenskrig. Filmen fås i såvel kort som lang udgave på biblioteket/lokalarkivet.

Mere historie

Læs om Fjerritslevs gamle gadenavne

Søg i Fjerritslevs historie på arkiv.dk

Besøg Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseums hjemmeside

Gå til netværket »Liv i Lokalhistorien«s hjemmeside

Læs om Besættelsestidens Han Herred

FØLG FJERRITSLEV.DK PÅ FACEBOOK

LÆS FJERRITSLEV UGEAVIS

SHOPPING JAMMERBUGT

HAN HERRED I TEKST OG BILLEDER