Fjerritslev Trimklub

fjerritslev-trimklub

Afmærkede ruter fra Dyrskuepladsen ved Idrætscenter Jammerbugt på 3,5 km, 5 km, 7 km, 9 km og 10 km.

Ruterne går ud i sommerhusområdet i Brøndum/Kollerup Klit/Kollerup Plantage.

Ruterne vedligeholdes af Fjerritslev Trimklub.

Hærvejen

haervejen

Hærvejen – en fælles vandre- og cykelrute, som langt af sted følger de gamle handels- og drivveje fra den dansk-tyske grænse op gennem Jylland til udskibningshavnene i Hirtshals og Frederikshavn – passerer ligesom Nordsøstien gennem store dele af Han Herreds fantastiske natur.

Undervejs kan du opleve historiens vingesus ved bl.a. Aggersborg, Husby Hole, den gamle bryggergård i Fjerritslev og Grønnestrand.

Hærvejen er i øvrigt en del af den mere end 5.000 km lange historiske pilgrimsrute fra Santiago de Compostela i Spanien til Trondheim i Norge.

Følg afmærkningerne i form af blå skilte med logoet for Hærvejen.

Vejlerne

vejlerne

Vejlerne er et fantastisk naturområde, som hvert år besøges af et stort antal fugleentusiaster, udstyret med avancerede kikkerter, fra både ind- og udland. Her i Nordeuropas største vildtfuglereservat, som omfatter op mod 6.000 hektar, er der nemlig rige muligheder for at udforske ynglende og rastende vandfugle, dels fra grøftesporet langs hovedvej A11, dels fra de mange fugletårne og -skjul, som er etableret siden Aage V. Jensen Naturfonds overtagelse af Vejlerne i 1993.

Ornitologer har i disse storslåede omgivelser registreret over 300 fuglearter, hvoraf 130 arter har ynglet i reservatet. Mere end 10 arter har Vejlerne som deres vigtigste levested her i landet.

I Vejlernes Naturcenter midt på hovedvejsdæmningen er der en plancheudstilling, som giver et fint overblik over området og dets mangfoldige fugleliv, ligesom der er opsat kikkerter til brug for publikum.

Vejlerne består fra naturens side af en række vadesteder i Limfjorden, men før anlæggelsen af Bygholm-dæmningen kunne det ofte være med livet som indsats at tage turen tværs over især den flere kilometer brede Bygholm Vejle. I perioden 1866-1912 gjorde et engelsk konsortium et ambitiøst forsøg på at afvande området, og store mandskabsstyrker – herunder de såkaldte »børster« – blev tilkaldt til at udføre det hårde slid med grøftegravning og dæmningsarbejde. Projektet måtte dog opgives kort før første verdenskrig, og i stedet opstod et helt unikt naturområde.

Den hollandske vindmølle, der står ved vestsiden af Bygholm-dæmningen, blev i 1874 flyttet hertil over isen fra Vust.

Vandreture i skoven

skov

Klitplantagerne i Han Herred indbyder til dejlige oplevelser året rundt. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du downloade foldere med kort over de afmærkede stier, som fører dig rundt i en utroligt afvekslende natur.

Flere steder er der bålpladser og sheltere til primitiv overnatning, ligesom der er skovlegepladser i Thorup Strand og Tranum. I Kollerup Klit er der en indhegnet hundeskov.

Troldsting

troldsting

Hvis du følger betonvejen fra Bulbjerg mod øst, kommer du til en p-plads med mulighed for at gøre ophold og tage en dejlig vandretur gennem det bakkede klitterræn til Troldsting.

Der var her, trolde fra nær og fjern samledes for at holde rådslagning og få lagt låg på deres uoverensstemmelser, fortæller sagnet.

Flere steder i området er der spor af den tyske besættelse 1940-45, hvor Bulbjerg var en vigtig fæstning i Atlantvolden, der skulle forsvare Europas vestkyst helt fra Spanien til Nordnorge mod invasion fra engelsk og amerikansk side. Betonvejen mellem Bulbjerg og Troldsting er et af de tydeligste spor. Der er også en afmærket sti til et udsigtspunkt, hvor du finder rester af en af de tyske udkigsposter.

Svinkløv og Svinklovene

svinkloev-badehotel

Svinkløv har siden turismens barndom omkring 1900 været et af de foretrukne udflugtssteder i Han Herred. Sommergæster i stort tal ankom fra hovedstaden og de større provinsbyer og indlogerede sig på egnens badepensionater eller hos private. Blandt disse var talrige kunstmalere, som blev tiltrukket af lyset og havet og brugte dage og uger med staffeli, palet og pensel i disse betagende omgivelser.

Også for det lokale borgerskab blev Svinkløv et yndet udflugtsmål, og på sommervarme søndage var der endeløse rækker af cykler og hestevogne parkeret på græsarealerne omkring »Faldet«, den smukke dal på østsiden af vejen ned til stranden. Madkurvene kom frem, dugen blev bredt ud, og vand til kaffen kunne man købe i »Opsynsmandens hus« ved traktørstedet, hvor nu Svinkløv Camping ligger.

At Svinkløv blev egnens foretrukne udflugtssted skyldes, at store klitarealer, som i århundrederne forud havde været hærget af sandflugt, nu var blevet beplantet med skov, idet staten begyndte etableringen af Svinkløv Plantage i 1884. For mange besøgende vil det sikkert være en overraskelse, at der ved Svinkløv vokser bøgetræer næsten helt ned til kysten.

En særlig tiltrækning har Svinkløv Badehotel, som er opført i 1925 og med senere udvidelser, senest i 1933-34, er Danmarks længste træbygning. Her bliver gæsterne fyldt op af gode madoplevelser – og ikke mindst naturen, lyset og stilheden.

Fra Svinkløv Badehotel går en afmærket sti – Sømærkestien – helt frem til Svinklovene, som med sine kløfter og svineklovslignende kalkformationer har været med at give området navn. Mange steder på stien har du en fantastisk udsigt over Jammerbugten fra Bulbjerg til Rubjerg Knude. Undervejs passeres Svinkløv Camping og rester af et større bunkeranlæg fra den tyske besættelse 1940-45.

Hvis du følger trappen og stien til stranden på vestsiden af Svinklovene, vil du måske opdage en lille signalkanon, som sandsynligvis stammer fra et russisk skib.

Rødland Hede

roedland-hede

På Rødland Hede, som ligger i Fosdal Plantage syd for vejen mellem Tranum og Hjortdal, kan du opleve et af Danmarks bedst bevarede spor af oldtidens marksystemer, bestående af en række mindre jordlodder omkranset af lave digevolde. Så her løftes en flig for, hvordan der blev drevet landbrug på disse kanter i tiden fra bronzealderen til ældre jernalder.

Lidt længere mod syd finder du det smukke naturområde Drevelsig Hede, og hvis du følger kortet i Naturstyrelsens vandretursfolder, kan du finde frem til Den Grå Sten, som er en oprejst sten på 1,6 meter i højden.

Planetstien Fjerritslev-Kollerup Strand

solen-paa-kirkepladsen

På Kirkepladsen finder du en markant solskulptur, som danner udgangspunkt for planetstien mod Kollerup Strand. Ved at følge de enkelte planeter langs stien får du et glimrende indtryk af størrelsesforhold og afstande i solsystemet.

Ved siden af solen er der et lille anlæg med et solur, bygget op omkring en model af den store parabelklit vest for Klim Bjerg.

Nordsøstien – North Sea Trail

nordsoestien

Nordsøstien – som er en fælles vandrerute langs Nordsøkysten i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England og Skotland – passerer gennem store dele af Han Herreds dejlige natur.

Undervejs kan du opleve højdepunkter som Bulbjerg, Svinklovene og Nordbjerg og Lien, ligesom du kan følge et stykke af den gamle kongevej gennem Han Herred.

Følg afmærkningerne i form af blå skilte med logoet for North Sea Trail.