Nordbjerg – Han Herreds højeste punkt

nordbjerg

Går du efter højdepunkter og gode naturoplevelser, kan du følge Nordsøstien ind i Hingelbjerg-området nordøst for Fjerritslev. Der er adgang via bygaden bag Kollerup Kirke eller fra p-pladsen nær det bemærkelsesværdige vejkrucifiks på Svinkløvvej.

Ved at følge de afmærkede stier når du frem til Nordbjerg, som med sine 83 meter over havet er Han Herreds højeste punkt. Herfra er der udsigt til store dele af herredet og ikke mindst Limfjorden og Jammerbugten.

Hingelbjerg-området, der omfatter i alt 128 hektar, blev i 1968-71 genstand for fredning. Der er tale om et storslået og kuperet morænelandskab, skabt af den sidste istid, overvejende med sandbund. Der findes 34 gravhøje i området.

Lien og Fosdalen

lien

Fra Svinkløv til Tranum er der en næsten uafbrudt skrænt, som markerer havets forløb i stenalderen. Den mest markante del, som når op i 66 meters højde og strækker sig fra Slettestand og syv kilometer mod øst, kaldes Lien, mens kystsletten ud mod havet benævnes Underlien.

Der er tale om Danmarks længste indlandskystskrænt, som gennemskæres af en række kløfter og dale, hvoraf Nøddedalen, Langdalen og Fosdalen er de mest kendte. Langs stien ned gennem Fosdalen passerer du Vor Frue Kilde, som i middelalderen blev tillagt helbredende kræfter, især på Jomfru Marias fødselsdag 8. september.

Ved Lerup Kirke oven for Fosdalen holdt man netop på »Vor Frue Dag« nogle berygtede kildemarkeder, indtil sognepræsten i 1585 klagede til øvrigheden over forstyrrelse af kirkefreden og fik sat en stopper for markedshalløjet. Lerup Marked flyttede derefter rundt på egnen i løbet af de følgende århundreder og sluttede i Skovsgaard, hvor markedet først blev nedlagt officielt i 1970.

Siden 1893 har Fosdalen været hjemsted for nationalt-kristelige grundlovsmøder 5. juni hvert år. Ved Ejstrupvej nær Lerup Kirke ses den gamle bindingsværkspræstegård fra 1678.

Hvis du besøger Naturcenter Fosdalen, der ligger på hjørnet af Kystvejen og Fosdalvej, får du et glimrende overblik over geologi, flora, fauna og historie i dette fascinerende naturområde.

Kystlandingspladsen Thorup Strand

thorup-strand

I Thorup Strand kan du opleve smukke fiskerfartøjer ligge side om side på den åbne strand. I løbet af natten eller tidligt om morgenen bliver bådene halet ud ved hjælp af et motorspil, hvor den kraftige wire, der er fastgjort til båden, trækkes rundt om en blok et stykke ude i havet.

Lige så fascinerende er det at se bådene blive halet op på stranden, når dagens fangst af især torsk og rødspætter skal landes hen på eftermiddagen. Det foregår sædvanligvis ved hjælp af en truck på larvefødder.

Herefter er der travlt i pakhuset til langt ud på aftenen med rensning og pakning af fisken i kasser. Fisk, der fanges skånsomt mod havmiljøet og landes samme dag, er af højeste kvalitet og en efterspurgt råvare i de danske restaurant- og privatkøkkener. Fra efteråret 2013 er der salg af dagfrisk Thorup Strand-fisk fra kutteren HM800 ved Havnegade i København.

Thorup Strand er hjemsted en fuldt moderne redningsstation, der er bygget i 2005 som afløser for den hidtidige fra 1966. Den ældste redningsstation, der er fra 1887, ligger lidt tilbagetrukket fra landingspladsen og vidner om den tid, hvor redningsbåden blev trukket ned til stranden på en speciel hestevogn.

Klim Bjerg

marius-baenk-klim-bjerg

Klim Bjerg er et attraktivt naturområde med afmærkede vandrestier og flotte udsigter. Fra »Marius’ bænk«, der er opkaldt efter stamfaderen til familien bag Hotel Klim Bjerg, kan du mod nordvest iagttage et specielt landskabsfænomen, en vandreklit, som på grund af sin aflange form kaldes en parabelklit. Mod øst findes Danmarks største og smukkeste sandparabler – Nørre og Sønder Miler – og på Kirkepladsen i Fjerritslev vises en model af Klim-parabelklitten, der er omsat til et solur.

Tæt ved Hotel Klim Bjerg ses endnu det åbne kalkbrud, som har leveret råmateriale til såvel byggesten som brændt kalk. Endnu omkring 1920 blev der møjsommeligt savet limsten til nybyggerier, hvoraf enkelte huse stadig eksisterer. I Havbådehuset, der blev opført 2011 i Slettestrand, er indervæggene opført af gamle limsten fra lokalområdet.

På sydsiden af Klim Bjerg finder du Klim Kalkovn, som er et velbevaret eksempel på tidligere tiders omfattende kalkværksdrift i Klim og omegn. Kalkovnen var i drift 1945-77 og er nu indrettet som museum over egnens »hvide industri« og som hjemsted for kunstudstillinger, koncerter m.v.

Janum Kjøt

janum-kjoet

Fra Janumvej nordøst for Tingskoven fører en markvej frem til et hedeområde med en meget markant sten, der har fået navnet Janum Kjøt. Der er tale om en af Jyllands største vandreblokke, som i seneste istid er bragt hertil fra Norge.

Naturligvis har et sådant naturfænomen givet anledning til myter og sagn – som det om Gjøltrolden, der rasede over lyden af kirkeklokker og derfor slyngede denne gigantiske sten efter Lerup Kirke.

Janum Kjøt var tidligere dækket af jord og flyvesand, men ved en frivillig indsats blev den i 1960’erne gravet fri. I en fordybning sydvest for Janum Kjøt ligger en mindre sten, kaldet Janum Bikjøt, som oprindelig kan have været en del af den store sten.

Området omkring Janum Kjøt er fredet for dels at bevare stenen, dels for at sikre udsynet fra højgruppen Lundhøje, der ligger som monumenter fra oldtiden.

Få hundrede meter mod syd ligger det fredede område Egebjerg, der er et lyngklædt bakkedrag med tre velbevarede oldtidshøje, hvorfra der er en fantastisk udsigt.

Der er i 2013 etableret en trampesti mellem Lundhøje og Egebjerg samt shelter- og bålplads ved Janum Kjøt.

Geocaching i naturen

Geocaching er en moderne form for skattejagt. En populær sport for både børn og voksne, hvor man ved hjælp af GPS finder skatte (kaldet cacher), som er placeret ude i naturen.

Turen starter foran computeren, hvor man opretter en profil på Geocaching.dk (eller Geocaching.com) og finder koordinaterne, som man taster ind i GPS’en. Der finder man også en beskrivelse af stedet og et hint til, hvor man finder skattekisten (cachebeholderen). Skattekisten er typisk en 0,5-2 liters boks, enten en genbrugt dåse/boks fra yoghurt, is eller lignende, en tupperwareboks eller en ammunitionskasse fra et militært overskudslager.

Man medbringer nogle små ting til at bytte med, dvs. man tager en ting og lægger en ny i de kasser, man finder. I cachen findes også en logbog, som man skriver i, og på nettet noteres fundet på cachesiden på Geocaching.dk, når man er kommet hjem.

Cykelruter i Han Herred

cykelruter-han-herred

Han Herred er oplagt at besøge på cykel. Der er cykelruter såvel langs havet og fjorden som inde i den afvekslende natur mellem de to kyster. Du kan for en stor del følge den gamle jernbanelinje mellem Thisted og Aalborg, som var et vigtigt led i egnens infrastruktur fra 1897 til 1969.

Her er en oversigt over regionale og nationale cykelruter:

Rute 1 Vestkystruten
Rute 12 Limfjordsruten
Rute 55 Hanherredruten

Bratbjerg Søerne

bratbjerg-soeerne

Tæt ved landsbyen Bratbjerg er en tidligere grusgrav i 2002 blevet omdannet til et rekreativt område til glæde for både mennesker og dyr. Centralt i det syv hektar store område ligger to søer, og rundt om disse er der anlagt veje og stier. Endvidere er der beplantet med løv- og nåletræer samt frugttræer og -buske, som besøgende er velkommen til at forsyne sig af. Ligeledes står et solidt madpakkehus med udsigt over søerne til publikums disposition.

For gangbesværede er muligt at køre i bil helt ned til søerne, hvor der opstillet borde og bænke samt en mindesten for Bratbjergmanden (Chr. Jensen Mann 1867-1956), hvis slægt har praktiseret som kloge mænd og -koner siden 1730. Bratbjergmanden blev i 1928 idømt 30 dage på vand og brød i Fjerritslev Arrest for påstået kvaksalveri. Ved løsladelsen blev der holdt en storstilet folkefest for Bratbjergmanden, som siden blev genstand for to danske spillefilm med henholdsvis Carl Alstrup (1937) og Osvald Helmuth (1956) i hovedrollen som den berømte naturlæge.

Fra Bratbjerg Søerne kan du følge den gamle kirkesti mellem Bratbjerg og Tranum.

Alsbjerg Bakker

alsbjerg-bakker

Alsbjerg Bakker er et storslået naturområde nordvest for Attrup.

Der er afmærkning til Alsbjerg Bakker fra Alsbjergvej. En sti fører langs markskellet frem til en trappe op til Blushøj – vikingernes gamle »fyrtårn« – hvor man i gammel tid tændte bavnebål for at rundsende budskaber, og hvorfra der er en fantastisk udsigt over Limfjorden fra Aalborg i øst til Aggersund i vest.

Vust Kirke

vust-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500, hvor tagryggen lidt atypisk sidder vinkelret i forhold til taget på skibet. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1700. Kirken blev benyttet til tv-serien »Fiskerne« fra 1977, og på kirkegården ses en gravsten for Laust Sand, der i Hans Kirks roman døde efter et fjæsingstik.