AKTIVITETER I FJERRITSLEV

Følg med på KultuNaut og Kulturblad.dk Jammerbugt for flere oplevelser i Fjerritslev og omegn

Vejlerne

vejlerne

Vejlerne er et fantastisk naturområde, som hvert år besøges af et stort antal fugleentusiaster, udstyret med avancerede kikkerter, fra både ind- og udland. Her i Nordeuropas største vildtfuglereservat, som omfatter op mod 6.000 hektar, er der nemlig rige muligheder for at udforske ynglende og rastende vandfugle, dels fra grøftesporet langs hovedvej A11, dels fra de mange fugletårne og -skjul, som er etableret siden Aage V. Jensen Naturfonds overtagelse af Vejlerne i 1993.

Ornitologer har i disse storslåede omgivelser registreret over 300 fuglearter, hvoraf 130 arter har ynglet i reservatet. Mere end 10 arter har Vejlerne som deres vigtigste levested her i landet.

I Vejlernes Naturcenter midt på hovedvejsdæmningen er der en plancheudstilling, som giver et fint overblik over området og dets mangfoldige fugleliv, ligesom der er opsat kikkerter til brug for publikum.

Vejlerne består fra naturens side af en række vadesteder i Limfjorden, men før anlæggelsen af Bygholm-dæmningen kunne det ofte være med livet som indsats at tage turen tværs over især den flere kilometer brede Bygholm Vejle. I perioden 1866-1912 gjorde et engelsk konsortium et ambitiøst forsøg på at afvande området, og store mandskabsstyrker – herunder de såkaldte »børster« – blev tilkaldt til at udføre det hårde slid med grøftegravning og dæmningsarbejde. Projektet måtte dog opgives kort før første verdenskrig, og i stedet opstod et helt unikt naturområde.

Den hollandske vindmølle, der står ved vestsiden af Bygholm-dæmningen, blev i 1874 flyttet hertil over isen fra Vust.

Adresse

Adresse: Bygholmvejlevej
By: 9690 Fjerritslev

FØLG FJERRITSLEV.DK PÅ FACEBOOK

LÆS FJERRITSLEV UGEAVIS

SHOPPING JAMMERBUGT

HAN HERRED I TEKST OG BILLEDER