Vust Kirke

vust-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500, hvor tagryggen lidt atypisk sidder vinkelret i forhold til taget på skibet. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1700. Kirken blev benyttet til tv-serien »Fiskerne« fra 1977, og på kirkegården ses en gravsten for Laust Sand, der i Hans Kirks roman døde efter et fjæsingstik.

Vester Thorup Kirke

vester-thorup-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500. Nuværende våbenhus er fra ca. 1900. Altertavle og prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Et gravminde over 13 omkomne søfolk, der drev i land ved Thorup Strand juleaften 1894, kan ses i kirkegårdens sydlige del.

Skræm Kirke

skraem-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet, men kvadrene på øverste del er senere erstattet af mursten. Et tårn fra senmiddelalderen blev nedrevet 1849 og erstattet med nuværende klokketårn på taget i 1949. Altertavle fra 1679 og prædikestol fra begyndelsen af 1800-tallet.

Kollerup Kirke

kollerup-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet og var ligesom Kettrup Kirke slægtskirke for Gyldenstjernerne på Aagaard. Koret blev udvidet til skibets bredde ca. 1500. Nordlige korsarm er fra 1591. Altertavle fra 1883 og prædikestol fra 1599. I koret står et sjældent monstransskab fra ca. 1500.

Klim Valgmenighedskirke

klim-valgmenighedskirke

Indviet som frimenighedskirke 10. november 1883 på Martin (Morten) Luthers 400-års dag (derfor også kaldet Morten Luthers Kirke). Tårnet er tilføjet i 1919. Altertavle fra 1908 med Jesu fødsel som motiv. Døbefonten er fremstillet af limsten fra Klim Bjerg. I 1968 blev frimenigheden omdannet til en valgmenighed i Folkekirken.

Klim Kirke

klim-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet med tårn fra senmiddelalderen. I 1847 blev der bygget korsarme mod både syd og nord og i 1870 våbenhus mod syd. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1610. I det nuværende våbenhus fra 1988 ses Klim-stenene – to ligsten sandsynligvis fra en stormandsgrav ca. 1100-1250 – som blev fundet i 1880 og har Livets Træ som indhugget relief.

Kettrup Kirke

kettrup-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet og var i århundreder slægtskirke for Gyldenstjernerne på Aagaard. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Altertavle fra 1612, med indsat husaltertavle fra Aagaard (1561), og prædikestol fra 1573. Ved kirkegårdsdiget mod øst ses den gamle kirkestald.

Hjortdal Kirke

hjortdal-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet med tårn (reduceret til nuværende højde 1807) fra senmiddelalderen. Våbenhus fra 1586. Altertavle fra 1942 med Kristus omgivet af lokale bønder og fiskere, malet af kunstneren Anna E. Munch. Prædikestol fra 1592. På grund af sandflugtens hærgen var kirken nær blevet nedrevet i 1550’erne.

Haverslev Kirke

haverslev-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet og indviet til Vor Frue (Jomfru Maria) på grund af en nærliggende helligkilde. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Tårnets øverste del ombygget 1757. Altertavle fra ca. 1650 og prædikestol fra 1582.

Gøttrup Kirke

gottrup-kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet og indviet til Sankt Laurentius. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Altertavle med udskårne drengefigurer fra 1585 og prædikestol fra 1579.