Lokalt nyt august 2015

til .

Han Herreders Ungdomsskole skifter navn til Han Herred Efterskole –  Idrætscenter Jammerbugt melder klar til åbning af et helt nyt og moderne motionscenter – Navne som »Café Gjæstgivergaarden« og »Munksgaard Stuen« skal være med til at fortælle den gode historie om Fjerritslev Kro

Klip fra de lokale aviser m.v.

4. august
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred holder for 19. gang Kend din egn-udflugt – denne gang går turen til Øland med besøg i Oxholm Mølle og Øland Medborgerhus, hvor lokale ildsjæle står klar til at fortælle og vise rundt.

Han Herreds landmænd bygger stadig nye stalde. Lige nu er DM Entreprenør fra Gislum i gang med en udvidelse med et nyt malkecenter hos Trine og Flemming Pedersen på Gøttrup Engevej 50 og en ny stald til 670 kreaturer hos Lone og Poul Sørensen på Gøttrupvej 432 på hver sin side af Gøttrup by.

SDM-ko nr. 1332 hos gårdejer Aksel Helleberg, Engvej 105, Klim, har på otte år fået seks kalve og præsteret en ydelse på 100.000 kg mælk.

8. august
37-årige webshopmanager Morten Bo, der er født og opvokset i Gøttrup og nu bor i København, stiller op med »Mød mig i København« i sangdysten Dansktop Talent 2016, som arrangeres af tv-stationen DK4 i samarbejde med Familie Journalen.

9. august
Hundredvis af harmonikaentusiaster fra ind- og udland sætter hinanden stævne på Hotel Højgaarden i Hjortdal, hvor der nu for 10. gang afvikles Jammerbugt Harmonikatræf.

10. august
Jordemoder og forfatter Grit Niklasson fra Klim udgiver en revideret udgave af børnebogen »Emilia og ponyerne«, som oprindelig udkom for 21 år siden som »Rikke og ponyerne«. Desuden er der lagt op til en efterfølger, afslører Grit, der nu har skrevet eller redigeret 14 skønlitterære og faglige bøger.

11. august
Selv om Bonderup kun har én butik – Torvekøbmanden – er det ikke til hinder for, at der kan holdes Open by Night med hele 200 deltagere i en stor fællesspisning med økologisk buffet fra samarbejdspartneren Råd & Dåd i Attrup. Bonderup har 123 husstande og 224 indbyggere.

12. august
Jammerbugt Pigekor er navnet på et nyt initiativ, som iværksættes af dirigenterne Morten Ahti Lyng og Kristian Melchior Echwald. Der holdes de nærmeste dage audition på Fjerritslev Gymnasium samt i Biersted Kirke og Brovst Sognegård.

Energinet.dk havde i går taget sprængstof i brug for at forskønne Aggersund. Efter at højspændingskablerne de seneste år er blevet lagt i jorden og under Limfjorden på den såkaldte Skagerrak 4-forbindelse mellem Norge og Danmark, er arbejdet nu så fremskredet, at de gamle højspændingsmaster skulle fjernes.

16. august
Den nyetablerede gruppe Aggersborg Vikingerne holder i dag sit første vikingemarked på borgområdet mellem Aggersborggaard og kirken. Det sker i samarbejde med Aggersund og Omegns Borgerforening, og det alsidige program byder bl.a. på historiske rundvisninger og fortællinger, gospelsang, kampscener, værksteder med vikingehåndværk og naturligvis spisning af bålmad.

Han Herreders Ungdomsskole i Skerping skifter ved starten af det nye skoleår navn til Han Herred Efterskole (HHE), da begrebet ungdomsskole ikke længere svarer til indholdet, men kan forveksles med kommunale ungdomsskoletilbud.

Idrætscenter Jammerbugt og Fjerritslev Motionscenter melder klar til åbning af et helt nyt og moderne motionscenter, som er indrettet på førstesalen i Centerhallen ved at inddrage tre hidtidige mødelokaler. Centrets mødefaciliteter flytter derefter til det gamle motionscenter ved scenen i Han Herred Hallen. Kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Flintholm forestår den officielle indvielse lørdag 5. september.

18. august
Forfatteren Niels Frederik Westberg (født 1947 i København), der siden 1992 har beboet den oprindelige friskole og senere smedje i Brødløs ved Vust, skriver ny spændingsroman, »Hjertets mørke«, som foregår i området omkring Bulbjerg og Thorup Strand.

25. august
Bodil Lildholdt Rytz fejrer 25-års jubilæum med Guldlok Dukketeater, og i den anledning genåbner teatret sin stationære scene på Udmarksvej 23 i Holmsø, hvortil indehaveren flyttede for tre år siden. Bodil Lildholdt Rytz åbnede sin første scene på Trøjborg i Aarhus i 1990.

Vester Thorup: I/S Nørmølles sortbrogede »førerko« har på 9,6 år rundet 100.000 kg mælk og kælvet 10 gange. Højeste ydelse med 13.400 kg mælk på et enkelt år var sidste år, efter at der i 2009 blev bygget ny stald med malkerobotter, der gradvis har fået ydelsen til at stige, fortæller indehaverne Søren og Nikolaj Nørmølle, Thorup Strandvej 55.

27. august
Navne som »Café Gjæstgivergaarden« og »Munksgaard Stuen« skal være med til at fortælle den gode historie om Fjerritslev Kro, som er klar til delvis genåbning fredag 28. august. Munksgaard-familien skabte gennem to generationer stor respekt om stedet fra 1904 til 1967. I det nye ejerskab bliver Henrik Beith daglig leder, mens kokken Max Vitaljevich skal forestå køkkenet.

29. august
Jammerbugt Kommune udliciterer driften af Plejecenter Solgaarden til det private firma Aleris Omsorg a/s pr. 1. november 2015. Det sker som led i budgetaftalen for 2015 med kun Enhedslistens ene stemme imod, da beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen.

15 elever fra årgang 1965 mødes på Ørebroskolen til 50-års jubilæum for deres første skoledag i 1. klasse.