Lokalt nyt juni 2015

til .

Over 1.000 koncertgæster til koncert i Gøttrup Grusgrav – SuperBrugsen holder åbningsfest efter forårets store udvidelse og ombygning – Fjerritslev Kro solgt til ejerkreds som vil drive stedet som en socialøkonomisk virksomhed

Klip fra de lokale aviser m.v.

1. juni
Fisker Jan Olsen fra Thorup Strand deltager i et panel, der diskuterer mulighederne for at tiltrække unge til fiskeriet, ved den internationale Slow Food-festival i Genova. Slow Food-bevægelsen blev dannet i 1989 i Italien bl.a. for at fremme kvalitet i fødevareproduktionen.

Jammerbugt Kommune kan som den første kommune i Danmark snart kalde sig certificeret vandsikker kommune. I certificeringen lægges vægt på en række forhold med fokus på sikkerhed i og omkring vand, herunder badestrande og offentlige svømmeanlæg. Bl.a. skal vandsikkerheden fremmes ved forebyggende at tilbyde alle børn mulighed for svømmeundervisning som en del af idræt i skolen.

2. juni
Efter massive protester fra lokalbefolkningen har et politisk flertal i Jammerbugt Kommune besluttet, at der igen skal være lys i gadelamperne om natten. Det var ellers besluttet, at der skulle være slukket for gadelyset overalt i kommunen i perioden 15. maj til 15. august.

3. juni 
Tidligere landmand og arbejdsmand Søren Svendsen, der sidste år i oktober kunne fejre 70-års bryllupsdag med Ester, fylder i dag 100 år med teltfest i haven på Parkvej 88 i Fjerritslev. Hustruen døde 16. april i en alder af 94 år.

5. juni 
Grundlovsdag, der også omfatter 100-året for valgret til kvinder og tjenestefolk, fejres traditionen tro flere steder i Han Herred – således også i år i Fjerritslev Lystanlæg (Socialdemokraterne), Bratskov (Venstre) og Fosdalen (Indre Mission).

»Vejlernes Dag« afvikles for første gang med indvielse af et nyt fugletårn mellem Østerild Fjord og Arup Vejle, ligesom der er åbent hus i driftsbygningerne på Bygholmvej 69-71.

6. juni 
Over 1.000 koncertgæster hyggede sig i aftensolen til tonerne fra folkemusikbandet Tørfisk, gospelkoret Sing4Joy og trompetisten Per Nielsen, da Kettrup-Gøttrup Menighedsråd, Ørebro Boldklub og Ørebro Beboerforening inviterede til friluftskoncert i Gøttrup Grusgrav.

7. juni 
Pernille Møller og Ask Nør Schlichting overtager ansvaret som butiksbestyrere på HM800 Jammerbugt, som er Thorup Strand-fiskernes faste udsalgssted i Nyhavn, København. De afløser James Ørum, som har varetaget jobbet siden august 2014.

9. juni 
SDM-ko nr. 2711 hos gårdejer Hardy Larsen, Nørre Fuglsang i Manstrup, har på 8,2 år præsteret en ydelse på 100.000 kg mælk.

Som led i Kulturarvsmåneden i Vesthimmerland holder museumsleder Jens Andersen fra MuseumsCenter Hanstholm foredrag ved bunkeranlæggene fra den tyske besættelse af Aggersund. Det sker om formiddagen lørdag 20. juni, hvorefter Jens Andersen fortsætter til Fjerritslev Kultur/Senior Center, hvor han skal fortælle om besættelsestiden for deltagerne i årets Træf Han Herred.

13. juni 
Brovst Pigegarde og borgmester Mogens Gade er på pletten helt fra morgenstunden, hvor SuperBrugsen holder stor åbningsfest efter forårets store udvidelse og ombygning. Fjerritslev og Omegns Brugsforening kan føre sin historie tilbage til 1893, fremgår det af skiltning og gamle billeder i det fuldstændig moderniserede supermarked.

14. juni 
Som led i det kommunale projekt »Fælles om Fortiden« gør Trekronerskolen klar til indvielse af et nyt skolespor ved Haverslev Kirke 15. juni. Turen ad sporet byder på en flot udsigt over Limfjorden, en række bronzealdergravhøje, en gammel kirkesti og et lille skovstykke. Sporet er etableret og formidlet af lærere og elever.

15. juni 
Jammerbugt Kommune flytter syv sagsbehandlere fra børne- og familierådgivningen i Pandrup til forvaltningen i Fjerritslev, som herefter tæller 35 medarbejdere. Da sagsbehandlerne har med et komplekst fagområde at gøre, skulle centraliseringen betyde en større ensartethed i selve sagsbehandlingen, forlyder det fra familie- og forebyggelseschef Susanne Berke.

Efter nøjagtig 44 år som ansat hos dametøjsforretningen Lindstrøm, Østergade 7 i Fjerritslev, hædres salgsassistent Jonna Hansen med kongelig belønningsmedalje, idet hun pr. 1. maj har valgt at gå på efterløn for at hellige sig familie, fritidsinteresser og rejser.

16. juni 
I anledning af sit 30-års jubilæum uddeler Lions Club Fjerritslev 60.000 kr., hvoraf den største portion på 20.000 kr. går til udbygning af sansehaven ved Plejecenter Solgaarden.

Hans Bak Koldsgaard, Christian Agesen og Thomas Rugholm fra Agesen VVS, Industrivej 39 i Fjerritslev, bliver certificerede vådrumsinstallatører for at sikre kunden en kvalificeret og lovgivningsmæssig korrekt installation af badeværelser.

17. juni 
34-årige Diana Lübbert Pedersen, Aalborg, der har erfaring fra tilsvarende fagområder i Randers Kommune, er tiltrådt som chef for skole- og dagtilbud i Jammerbugt Kommune med placering i Fjerritslev. Hun får ansvaret for den kommunale dagpleje, 22 børnehaver, fire integrerede institutioner, 12 skoler og sfo’er samt tre undervisningssteder foruden Ungdomsskolen og Naturskolen.

19. juni 
Folketingsvalget i går, som lægger op til et skifte fra en socialdemokratisk til en Venstre-ledet regering, betød genvalg til de lokale S-kandidater Ane Halsboe-Jørgensen (opvokset i Fjerritslev) og Simon Kollerup (fra Lild Strand).

Kystjollen »Bette Knud« vender hjem til Lønstrup, efter at den er blevet restaureret af Freddy Nielsen, Udklit, og Hans Jørgen Hansen, Koldborg Mark, som begge er medlemmer af bådelaget »Jammerbugt« under Han Herred Havbåde. Jollen blev oprindelig bygget 1946 i Tornby til kystfisker Johan Hjermitslev i Lønstrup og opkaldt efter sønnen Knud, som nu er den lykkelige ejer af klenodiet. Båden var med i tv-serien »Fiskerne« fra 1977.

23. juni 
Martin Frandsen fra Fjerritslev Badmintonklub hædres af DGI, Dansk Firma Idrætsforbund, Danmarks Idrætsforbund og de nordjyske Servicesparekasser med en af årets tre idrætslederpriser på hver 6.000 kr. Hæderen overrækkes af direktør Henrik Agesen fra Klim Sparekasse og Kirsten Krogh Lunden fra DGI. Martin er træner for klubbens U9-U19 badmintonspillere og til daglig ansat hos Agesen VVS.

Gårdejer Thomas Helenius, Klim Strandvej 121 nord for Klim, taber en kamp mod Jammerbugt Kommune og Naturklagenævnet, idet han nu har fået to afslag fra begge instanser på at opsætte en husstandsvindmølle på sin gård, bl.a. med begrundelsen, at den vil have en uheldig landskabsmæssig påvirkning af omgivelserne ved natur- og kulturmiljøet Klim Bjerg.

24. juni 
Fjerritslev Kro er efter krovært Hanne Smetana Christensens død for halvandet år siden nu afhændet til en ejerkreds bestående af Pia Mai Buchholtz og Lars Lindholm Andreasen, Klim, Allan Beith, Tranum, Henrik Beith, Aabybro, Søren Lynge, Aabybro, og Casper Friis, Aalborg. De seks ejere vil drive stedet som en socialøkonomisk virksomhed og genoplive traditionen om kroen som et lokalt samlingspunkt.

25. juni
Efter syv år som leder af Fjerritslev Gymnasium har 64-årige Per Beck valgt at overlade rektorposten til nye kræfter pr. 1. oktober, mens han har indvilget i at fortsætte som underviser på gymnasiet i endnu en periode. I Per Becks rektortid har gymnasiet gennemgået en rivende udvikling med en række nye uddannelser og en løbende udbygning af skolens netværk.

70-årige billedkunstner Pia Birkholm, Hjortdal, er aktuel med en sommerudstilling på Frederikshavn Kunstmuseum, og samtidig er der i disse dage ved at blive optaget en film om hende til fremvisning for museumsgæster. Pia Birkholm betegner først og fremmest sig selv som kolorist, mens hun er blevet tildelt C. Godtfredsens legat (1992) for at være en af de fineste arvtagere til dansk landskabsmalerisk kultur.

29. juni 
31-årige Karsten Lauritzen, der blev student fra Fjerritslev Gymnasium i 2002, overtager posten som landets skatteminister – og i øvrigt det yngste medlem – i den nye Venstre-regering, som i går blev præsenteret for Dronningen.

30. juni 
Mikkel Brøndum Andersen fra Brovst Speedway Club vinder sølv, da klubben er vært for EM for U21-kørere med deltagelse fra mange europæiske lande.

FDF Klim-Thorup-Vust har fejret 50-års jubilæum med festgudstjeneste i Vester Thorup Kirke ved biskop Henning Toft Bro og sammenkomst med bålmad for 80 deltagere i kredshuset Stalden ved præstegården på Thorup Strandvej. Det var daværende sognepræst Villy Andersen, der i 1965 tog initiativ til den lokale FDF.

Årets Træf Han Herred bød på besøg i Tinghuset og samvær på Kultur & Senior Centret i Fjerritslev med fokus på historier om retsvæsen og besættelsestidens Han Herred.